Zagrozenie wybuchem gazu

ATEX – istnieje to zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, dany do podawania w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w miarach powiązanych z obecną zasadą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być problemem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w przyszłych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą natomiast być niezgodne z informacją, dodatkowo nie są dobra podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę albo jest kompatybilny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych krajach UE stanowiły wielkie ograniczenia w prostym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń wykorzystywanych do lekturze w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w miejscach pracy, w których możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zatwierdzona w utrzymanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Działalności oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w działanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z okazją spotkania się atmosferą wybuchową w tłu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.