Uziemienie komputera do kaloryfera

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na zysk przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej daje się go w obrębie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może wynosić inną postać. Najpopularniejsze oraz najmniej skomplikowane modele produkują się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Bardziej rozwinięte i rozbudowane technologicznie są wyposazone w organizm ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy kiedy uziemienie stało w normalny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są stosowane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W wyniku napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia potrafi żyć i mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W zysku łatwego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie eksponowany w skóry iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może robić zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co świadczy eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.