Strefy zagrozenia wybuchem z

Urządzenia oddane do pozycji w powierzchni zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek produkt, dany do podawania w okolicach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm związanych z ostatnią zasadą, która daje szczegółowe wymagania jeżeli idzie o jedno produkty. I warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią być celem regulacji wewnętrznych niezbędnych w konkretnych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą jednak być niezgodne z zasadą, a nie mogą zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny zgodzie z obowiązkowym udziałem wybranej jednostki notyfikowanej. Na wstępu XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano wielkiego znaczenia do użytkowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło wtedy do wielu pożarów oraz eksplozji, których podstawą były oleje palne i dzielący się metan. Jako, że problem jest matką wynalazków, to po wielu wypadkach zastosowano inne pracowniki olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny stanowi pewnym spośród wielu potwierdzeń, że stawianie się do dużych norm, powiązanych z produktami w powierzchni zagrożenia wybuchem jest oryginalnym obowiązkiem każdego pracodawcy oraz człowieka. Brak tego celu powoduje zarówno obrazy w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak kieruje jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian biorącym na końca eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Wykorzystywanie się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa jest naczelną zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają dawać się rzadko, to a ważnymi przyczynami zawsze są chęci szybkiego skończenia pracy, niedawanie się do zasad etc. Wykorzystywanie się do zasady ATEX i części z nią połączonych jest pierwszym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego i usług powiązanych ze strefą zagrożenia wybuchem ( w niniejszym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie jedynie kojarz się do wykorzystania produktów z prawymi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich wad!